Serveis

A Oxiter Girona S.L oferim serveis de tall de planxes d’acer al carboni, acer inoxidable, alumini i d’altres productes metàl·lics i no metàl·lics a través de tècniques d´oxitall, plasma, làser i doll d’aigua. També realitzem mecanitzacions de plaques i fabriquem brides. La separació del material en funció de la seva naturalesa (acer al carboni, inoxidable) per tal d’evitar possibles contaminacions està assegurat en tot el procés de producció.

Tall per làser tub 3D

Estació de tall tèrmic i mecanitzat

Tall per làser

Tall per plasma alta definició

Tall per oxitall

Tall per doll d’aigua

Rètols I treballs especials

Polidora

Venda de xapa

Altres serveis

SERVEI URGENT

Servei urgent

Logistica