Canal de denúncies

Benvingut/Benvinguda al canal de denúncies d’Oxiter.

Des d’aquest espai podràs reportar qualsevol incident, queixa o suggeriment de forma segura i anònima. També podràs fer-ne seguiment. Només has d’escanejar el codi QR per accedir des del teu terminal o bé, clicar el següent enllaç.

Ha entrat en vigor la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció a les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Amb l’aprovació d’aquesta llei s’incorpora al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, més coneguda com a Whistleblowing. La citada Directiva obliga a comptar amb canals interns d’informació a una sèrie d’empreses i entitats públiques a través dels quals una persona física que sigui coneixedora en un context laboral d’una infracció del Dret de la Unió Europea, pugui donar a conèixer l’existència d’aquesta. Es considera que és preferible que la informació sobre pràctiques irregulars es conegui per la mateixa organització amb el fi de corregir o reparar els danys al més aviat possible.
L’objectiu d’aquesta norma és garantir una protecció adequada per a aquelles persones que informin sobre accions o omissions que puguin constituir infraccions en les empreses respecte a diverses matèries (assetjament laboral, protecció de dades i privacitat, blanqueig de capitals, fraus i estafes, irregularitats amb la seguretat social o l’Agència Tributària, seguretat en productes, aliments i transport, d’entre altres). Per a aconseguir-ho, la llei exigeix comptar amb un sistema intern d’informació (conegut com a «canal de denúncies»), així com un sistema de gestió i protecció per als informants.
Així doncs, la finalitat de la norma és la de protegir a les persones que en un context laboral o professional detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin mitjançant el canal de denúncies regulat per aquesta.