Qualitat

La millora contínua del nostre procés productiu per tal d’aconseguir la total satisfacció dels nostres clients.

Els nostres procediments, la nostra estructura de treball, la nostra maquinaria i equips, la nostra organització i sobretot el nostre equip humà ens permeten assolir el control total del nostre procés de producció. El nostre sistema de gestió està certificat des del 2004 segons ISO 9001: 2015.

La millora contínua del nostre procés productiu per tal d’aconseguir la total satisfacció dels nostres clients ha estat sempre el nostre principal objectiu i així s’hi compromet la Direcció a través d’una política de qualitat clarament definida.

En la mateixa línea i com a fabricants de components estructurals també disposem de la certificació EN 1090-1 2009+A1 2011 classe d´execució 4 (EXC4).

Certificat 1090-1 /+A1 (EXC4)

Descarregar

Certificat ISO 9001:2015

Descarregar

Política de qualitat

Descarregar