El nostre servei de tall abasta peces d’acer al carboni, acer
inoxidable, alumini i altres productes metàl·lics i no metàl·lics
a través de tècniques d’oxitall, plasma, làser fibra i doll d’aigua
així com tall 3D de tub i perfileria.
Entre els nostres serveis de peça acabada tenim mecanització,
plegat, acabats superficials, etc.

LÀSER
FIBRA

LÀSER
TUB

DOLL
AIGUA

MULTI
OXI

OXITALL

PLASMA HD

MECANITZAT

PLEGAT

POLIT

APLANAT

SERVEIS
EXTERNS

VENTA
MATERIAL