Logistica

Per tal de donar-li un servei eficaç disposem d’una flota de transport pròpia per distribució de material fabricat.

Flota de transport pròpia per distribució de material fabricat

Per tal de donar-li un servei eficaç disposem d’una flota de transport pròpia per distribució de material fabricat. Disposem de vehicles de transport de mercadería en les zones de Girona, Barcelona i el Sud de Franca. També disposem del serveis de repartiment amb Agències de Transport on podem arribar en tot el territori.