Tall per làser

Disposem d’una nova màquina de la marca TRUMPF model TRULASER 3060. El làser fibra permet fer forats que no son possibles de fer o presenten dificultats amb el làser convencional. També presenta velocitats de tall considerablement més elevades, sobretot en gruixos no excessivament grans. Donant un millor servei i una gran varietat de possibilitats per als nostres clients.

Visualitza el video

Característiques del tall làser

El tall per làser és la tècnica per la qual es separa o divideix l’acer a través de l’escalfament del mateix fins a temperatura de fusió.

Aquest procés s’aconsegueix a través de dos processos simultanis: l’emissió estimulada de radiació, i un corrent de gas (normalment oxigen, nitrogen o argó) a pressió molt elevada que arrastra el material fos.

La secció de material afectada tèrmicament per la radiació és molt limitada, la qual cosa evita distorsions del material i canvis en les seves propietats físiques.

Aprofitament del material degut a que l’amplada del material evacuat és mínima.

Les parets de tall son perpendiculars a la peça, paral·leles entre si i no arrodonides tal i com passa en altres tipus de tècniques de tall.

Capacitats de tall
  • Materials : Acer al Carboni, Acer Inoxidable i Alumini.
  • Dimensions : 6000 x 2000
Gruixos
  • Acer al Carboni: 0.5 mm a 25 mm
  • Acer Inoxidable: 0.5 mm a 20 mm
  • Alumini: 0.5 mm a 12 mm

Característiques del tall làser tecoi

Disposem d’una nova màquina de la marca TECOI model LS DISCK 1630, amb doble capçal TWIN DISK i sistema DPF per cadascun de ells. El làser fibra permet fer forats que no son possibles de fer o presenten dificultats amb el làser convencional.

També presenta velocitats de tall considerablement més elevades, sobretot en gruixos no excessivament grans (<10MM). Tampoc és necessària la utilització de gasos tipus H₂, CO₂ o N₂ per la generació del làser.

Amb aquesta màquina apostem per les noves tecnologies de tall per làser de fibra de grans dimensions, donant un millor servei i una gran varietat de possibilitats per als nostres clients.

Capacitats de tall
  • Materials : Acer al Carboni, Acer Inoxidable i Alumini.
  • Dimensions : 16.000 x 3.000
Gruixos
  • Acer al Carboni: 0.5 mm a 20 mm
  • Acer Inoxidable: 0.5 mm a 20 mm
  • Alumini: 0.5 mm a 12 mm