Tall per làser

Disposem d’una nova màquina de la marca TRUMPF model TRULASER 3060. El làser fibra permet fer forats que no son possibles de fer o presenten dificultats amb el làser convencional. També presenta velocitats de tall considerablement més elevades, sobretot en gruixos no excessivament grans. Donant un millor servei i una gran varietat de possibilitats per als nostres clients.

Visualitza el video

Característiques del tall làser

El tall per làser és la tècnica per la qual es separa o divideix l’acer a través de l’escalfament del mateix fins a temperatura de fusió.

Aquest procés s’aconsegueix a través de dos processos simultanis: l’emissió estimulada de radiació, i un corrent de gas (normalment oxigen, nitrogen o argó) a pressió molt elevada que arrastra el material fos.

La secció de material afectada tèrmicament per la radiació és molt limitada, la qual cosa evita distorsions del material i canvis en les seves propietats físiques.

Aprofitament del material degut a que l’amplada del material evacuat és mínima.

Les parets de tall son perpendiculars a la peça, paral·leles entre si i no arrodonides tal i com passa en altres tipus de tècniques de tall.

Capacitats de tall
Gruixos

Característiques del tall làser tecoi

Disposem d’una nova màquina de la marca TECOI model LS DISCK 1630, amb doble capçal TWIN DISK i sistema DPF per cadascun de ells. El làser fibra permet fer forats que no son possibles de fer o presenten dificultats amb el làser convencional.

També presenta velocitats de tall considerablement més elevades, sobretot en gruixos no excessivament grans (<10MM). Tampoc és necessària la utilització de gasos tipus H₂, CO₂ o N₂ per la generació del làser.

Amb aquesta màquina apostem per les noves tecnologies de tall per làser de fibra de grans dimensions, donant un millor servei i una gran varietat de possibilitats per als nostres clients.

Capacitats de tall
Gruixos