Tall per doll d’aigua

El tall per doll d’aigua és la tècnica de tall per la qual s’aconsegueix separar qualsevol tipus de material a través d’impactar-hi un feix d’aigua a pressió i velocitat molt elevada. És freqüent la utilització d’una barreja d’aigua i abrasiu en materials de duresa elevada (acers inoxidables, acers al carboni, …). Gràcies a un sistema de bombes d’ultra pressió (capaces d’arribar a més de 4200 bars de pressió), aquesta barreja surt a través d’una boca de secció petitíssima (normalment de 0.01 a 0.5mm de diàmetre) a una pressió i velocitat elevadíssimes provocant el tall al material.

Visualitza el video

Característiques del tall per doll d’aigua

Acabat de tall d’alta qualitat. En la majoria dels casos no requereix etapes posteriors.

És un procés de tall en fred. No hi ha aportacions tèrmiques al material.

Les parets de tall son perpendiculars a la peça, paral·leles entre si gràcies a l’existència d’un capçal dinàmic que compensa la possible inclinació del tall en determinats moments.

Aprofitament màxim del material degut a que l’amplada del material evacuat és mínima i la separació entre peces també.