Estació de tall tèrmic i mecanitzat

És la màquina més versàtil del mercat, combinada amb el tall tèrmic i mecanitzat d’altes prestacions. Permet fabricar peces amb múltiples operacions com fresat, taladrat, roscat, avellanat, marcat, etc.. i amb un acabat de laterals mecanitzats o per tall tèrmic. Les diferències opcions d’equipament permeten adaptar la màquina a les necessitats productives de cada client.

Visualitza el video

Capacitats de tall
  • TALL PER OXITALL de 5 mm a 200 mm Acer Carboni
  • TALL PER PLASMA (HD) de 5 mm a 100 mm Inoxidable
  • XAMFRÀ 50º
  • DIMENSIONS DE TREBALL 24000 x 3000 mm
Capacitats de Mecanitzat
  • ALÇADA EIX Z lliure 200 mm
  • CAPACITAT DE ROSCAT M14 < M39
  • DIÀMETRE DE TALADRES 5 mm < 80 mm
  • DIMENSIONS DE TREBALL 24000 x 3000 mm