Serveis

A Oxiter Girona S.L oferim serveis de tall de planxes d’acer al carboni, acer inoxidable, alumini i d’altres productes metàl·lics i no metàl·lics a través de tècniques d´oxitall, plasma, làser i doll d’aigua. També realitzem mecanitzacions de plaques i fabriquem brides. La separació del material en funció de la seva naturalesa (acer al carboni, inoxidable) per tal d’evitar possibles contaminacions està assegurat en tot el procés de producció.

Tall per làser tub 3D

Estació de tall tèrmic i mecanitzat

Altres serveis

SERVEI URGENT

Servei urgent

Venda de xapa

Logistica

Polidora

Rètols I treballs especials

Tall per doll d’aigua

Tall per plasma alta definició

Tall per oxitall

Tall per làser