Benvingut a la pàgina web d’OXITER GIRONA S.L.

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1.- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que el www.oxiter.com, és un domini de l’empresa OXITER GIRONA S.L., amb domicili social al carrer Riera Gàrrap, núm. 21, Zona Industrial Domeny Nord, 17007 Girona, amb telèfon 972 213 801.

La societat es denomina OXITER GIRONA S.L., amb CIF B-17319799, i figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 160, Foli, 121, Full GI-2934.

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ

Com a usuari d’aquesta WEB, es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3.- PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, que estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals OXITER GIRONA S.L. o les empreses del seu grup són titulars o llicències legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4.- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB amb un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar sense connexió o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

OXITER GIRONA S.L. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
OXITER GIRONA S.L. no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar, entre altres, de:
– Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.
– Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
Ús indegut o inadequat del lloc web.
Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorregut d’aquest lloc WEB, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, … o eines similars utilitzades amb la finalitat d’emmagatzemar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

5.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessàries per la prestació dels serveis sol·licitats.

En concret vostè ens pot proporcionar informació en els següents apartats:

Contacte. Dades de contacte per poder respondre a qualsevol pregunta que vostè ens faci. Les seves dades seran guardades (nom empresa, nom, NIF, telèfon i e-mail)
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per vostè en algun dels apartats anteriors, seran tractades per OXITER GIRONA S.L., amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat d’OXITER GIRONA S.L., qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.

Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat que la informació estigui en tot moment actualitzada i no tingui errades. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals demanades són exactes i reals.

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita adreçada a OXITER GIRONA S.L., carrer Riera Gàrrap, núm. 21, Zona Industrial Domeny Nord – 17007 GIRONA. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a oxiter@oxiter.com. Li recordem que sempre pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

6.- LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o mantingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.